W związku z wejściem w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych i uruchomieniem Rejestru Dokumentów Paszportowych, od 8 do 13 listopada 2022 roku, organy paszportowe nie będą przyjmować wniosków o wydanie paszportu. W tym okresie nie będzie można także odbierać gotowych dokumentów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, organy paszportowe będą mogły wydawać wyłącznie paszporty tymczasowe.

Wejście w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych i nowego systemu ich wydawania ma wnieść wiele udogodnień. Nie będzie już konieczności wypełniania papierowego wniosku. Będzie on generowany w systemie przez urzędnika paszportowego, a następnie podpisywany przez obywatela na urządzeniu służącym do pobierania odręcznego podpisu cyfrowego.

Obniżona zostanie granica wiekowa wydawania paszportów z dziesięcioletnim terminem ważności - teraz będą otrzymywać je dzieci już od ukończenia dwunastego roku życia. Osoby małoletnie będą też mogły otrzymać w krótkim czasie paszporty tymczasowe, jeśli będzie to uzasadnione ważnymi okolicznościami, takimi jak kontynuacja nauki, rozwój indywidualnych umiejętności lub konieczność zapewnienia im opieki.

Uproszczone zostaną zasady pobierania opłat - w miejsce skomplikowanego systemu podwyższania i pomniejszania opłat w określonych przypadkach pojawi się jednolita i przejrzysta tabela opłat. Paszport tymczasowy będą mogły otrzymać osoby przebywające za granicą, które przekroczyły granicę na podstawie dowodu osobistego i utraciły go podczas podróży, a jednocześnie posiadają ważny paszport, ale nie mają do niego dostępu.

Posiadacze paszportów zyskają dostęp do takich dodatkowych usług elektronicznych, jak weryfikacja ważności paszportu, sprawdzenie danych przetwarzanych w rejestrze, czy zgłoszenie utraty skutkujące unieważnieniem paszportu.

Utratę dokumentu paszportowego będzie można zgłosić  funkcjonariuszowi Straży Granicznej, gdy utrata zostanie stwierdzona podczas odprawy granicznej, a także Policji, gdy utrata dokumentu nastąpiła w wyniku przestępstwa.