Od 1 sierpnia przy wjeździe do Niemiec wymagane jest okazanie negatywnego wyniku testu na koronawirusa.

Dopuszczone są szybkie testy antygenowe, muszą być jednak wykonane najwcześniej 48 godzin przed przekroczeniem granicy (czas liczy się od godziny pobrania próbki), natomiast testy PCR, LAMP, TMA 72 godziny przed przyjazdem do Niemiec. Testy wykonane w Polsce muszą być przetłumaczone na jęz. niemiecki, angielski, francuski, hiszpański lub włoski.

Przepisy nie przewidują wprowadzenia stałych kontroli granicznych, jednak możliwe są kontrole wyrywkowe przy przejściach granicznych lub na dworcach.

Testu nie muszą mieć dzieci do 12 roku życia, osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE) oraz ozdrowieńcy. Testów nie musza wykonywać także pracownicy transgraniczni, osoby przewożące zawodowo towary lub dobra oraz osoby wjeżdżające do Niemiec w ramach małego ruchu granicznego do 24 godz.

Rozporządzenie nie przewiduje zwolnienia z obowiązku posiadania testu przy przejeździe przez Niemcy. Oznacza to, że osoby, które nie są zaszczepione lub nie są ozdrowieńcami w podróży przez Niemcy do innego kraju powinny posiadać ze sobą negatywny wynik testu.

Opr. Waldemar Roszczuk / Inf. Federalne Ministerstwo Zdrowia