Od 09 czerwca 2021 roku, osoby podróżujące do Francji z krajów członkowskich UE, w tym z Polski, przy przekroczeniu granicy muszą okazać się certyfikatem szczepień lub negatywnym wynikiem testu PCR lub antygenowego wykonanego maksymalnie 72 godziny przed wjazdem do Francji.

Certyfikat potwierdzający zaszczepienie jest honorowany pod warunkiem przyjęcia pełnego cyklu uodpornienia.

• Dwa tygodnie po drugiej dawce dla szczepionek dwudawkowych (Pfizer, Moderna, AstraZeneca);
• Cztery tygodnie po zastrzyku dla szczepionek jednodawkowych (Johnson & Johnson);
• Dwa tygodnie dla osób, które przeszły chorobę COVID-19 (wystarczy jedna dawka szczepionki).

We Francji uznawane są szczepionki, które zatwierdziła Europejska Agencja Leków.

Unijne certyfikaty osób, które przechorowały COVID-19 w ostatnich 180 dniach będą honorowane przez Francję w momencie pełnego przystąpienia do systemu, a więc po 1 lipca 2021 r.

Kontrole sanitarne nie dotyczą kierowców transporcie drogowym, pracowników transgranicznych i mieszkańców obszarów przygranicznych poruszających się w promieniu 30 km od miejsca zamieszkania w czasie do 24 godzin.