Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu ogłosiło nowy przetarg na zaprojektowanie i budowę Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego.

Budowa Nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego jest priorytetową i największą w historii inwestycją Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ochronę zdrowia mieszkańców całego regionu.

- Nowoczesne lecznictwo onkologiczne jest dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego niezwykle ważne. To troska o życie i zdrowie pacjentów onkologicznych wymagających szczególnej opieki - zaznacza marszałek Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski.

Szpital zostanie wybudowany dzięki zaangażowaniu, współfinansowaniu i współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Rządu RP. - Naszym wspólnym celem jest tworzenie jak najlepszych warunków dla leczenia Dolnoślązaków, którzy czekają od wielu lat na nowoczesny szpital onkologiczny - dodaje Przybylski.