Noszenie maseczek dotyczy przestrzeni publicznej - maski z certyfikatem należy zakładać wchodząc do sklepów, urzędów, przemieszczając się na uczęszczanych placach, ruchliwych ulicach, czy w komunikacji zbiorowej.

Nakaz wprowadzono w związku z informacją o rozprzestrzeniającej się mutacji koronawirusa. Za nieprzestrzeganie nakazu grożą dotkliwe kary finansowe.