Od 13 listopada br. formalności związane z wydaniem paszportu mają być łatwiejsze - zapowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Usprawniamy funkcjonowaniu rejestrów centralnych. Odchodzimy od wypełniania wniosku paszportowego odręcznie. O możliwości odbioru gotowych dokumentów urząd poinformuje smsem lub mailowo, jeśli podamy swoje dane kontaktowe. Dzięki nowej e-usłudze będzie też można zgłosić online utratę lub uszkodzenie paszportu - zaznacza pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.

Dzięki nowym e-usługom będzie można sprawdzić swoje dane w Rejestrze Dokumentów Paszportowych (RDP), czy paszport lub inny dokument paszportowy jest gotowy do odbioru, a także ważność paszportu lub innego dokumentu paszportowego. Osoby, które złożą wniosek o paszport za granicą, będą mogły potwierdzić odbiór paszportu lub innego dokumentu paszportowego, który dostarczył kurier.

- Cyfryzujemy Polskę, aby wszystkim nam żyło się wygodniej i każdy mógł załatwić sprawy urzędowe online. Nowy Rejestr Dokumentów Paszportowych będzie częścią sześciu innych rejestrów centralnych, w tym dowodów osobistych, stanu cywilnego, czy numerów PESEL. Wiarygodne informacje, zgodne z dokumentami, to fundament cyfrowego urzędu. Pomaga optymalizować procesy, ale przede wszystkim jest realnym udogodnieniem dla obywateli, dając im dostęp do urzędu 24 godz. na dobę z dowolnego miejsca na świecie. Rejestr Dokumentów Paszportowych pozwoli coraz więcej spraw związanych z paszportami zrealizować przez internet, bez konieczności wizyty w urzędzie - zapewnia minister Cieszyński. 

Należy pamiętać, że w związku z wdrożeniem nowego systemu, od ósmego do 13 listopada, organy paszportowe w kraju i za granicą nie będą przyjmować wniosków o paszporty, ani wydawać dokumentów paszportowych.