Największy spadek liczby uchodźców przybywających do Saksonii odnotowano na początku listopada br. Ma to związek z wprowadzonymi stałymi kontrolami granicznymi. Posterunki ustawione są na autostradach i drogach krajowych oraz na wjazdach do przygranicznych miast. Na mostach granicznych i wiaduktach prowadzone są dynamiczne patrole.

Od września do listopada liczba nowo przybyłych osób ubiegających się o azyl do saksońskich ośrodków recepcyjnych znacznie spadła. Podczas gdy we wrześniu przyjmowano blisko tysiąc osób ubiegających się o azyl tygodniowo, na początku listopada liczba ta spadła do 376 uchodźców.

Największy spadek odnotowano na początku listopada - wynika z informacji uzyskanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Saksonia wprowadziła stacjonarne kontrole graniczne 16 października br.