W śledztwie Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali mężczyznę dokonującego przemytu przez terytorium Polski istotnych części broni - pistoletów maszynowych UZI. W trakcie dalszych czynności zatrzymano broń oraz amunicję.

Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzut popełnienia przestępstwa posiadania bez wymaganego zezwolenia broni palnej i amunicji kwalifikowany z art. 263 § 2 kk.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, realną obawę matactwa oraz ucieczki, prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowania wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację oraz stanowisko prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie.

Podejrzany został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji po wjeździe do kraju z terytorium Republiki Czeskiej. W jego samochodzie ujawniono istotne elementy broni palnej, z których można było skompletować pistolety maszynowe UZI. W toku dalszych czynności zabezpieczono, m.in dwa pistolety, dwa rewolwery, czternaście karabinów i karabinów maszynowych, osiemnaście pistoletów maszynowych, sto osiemdziesiąt sześć istotnych elementów broni palnej w postaci luf, zamków i komór zamkowych, szkieletów oraz siedemnaście tysięcy pięćset sztuk amunicji różnego rodzaju i kalibru.

Postępowanie ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań i zarzutów w tej sprawie.